Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Utenos r. sav., Utenos sen., Mockėnų k. (kadastro Nr. 8207/0001:455)

Aukciono numeris:48826
Kadastro numeris:8207/0001:455
Plotas:0,9586 ha
Adresas:
Utenos r. sav., Utenos sen., Mockėnų k.
Nuomos terminas metais:50

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Utenos r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-06-01 09:00.

Aukciono pradžia 2020-06-01 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-06-01 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 146.26 €

Pradinio įnašo apmokėjimas

Norėdami dalyvauti aukcione, jūs turite prisijungti prie sistemos.

Prisijungti dabar

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos;

atskirųjų želdynų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0768 ha);

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,9586 ha);

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,9586 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,1735 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,1878 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos nuomos sąlygos:

  1. Žemės sklypą nuomininkas privalo naudoti ir jame vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą naudojimo paskirtį ir naudojimo būdus.
  2. Nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas bei parengti pastatų ar statinių techninio projekto dokumentaciją.
  3. Pastatų, inžinerinių įrenginių ar susisiekimo komunikacijų statyba turi būti vykdoma nepažeidžiant 2010 m. spalio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-298 patvirtinto Utenos priemiesčio verslo ir gamybos plėtros teritorijos specialiojo plano ir 2012 m. lapkričio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375 patvirtinto Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies specialiojo plano, sprendinių.
  4. Žemės sklypo dalyje, kuriai nustatytas naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos (0,3339 ha), turi būti įrengta asbesto atliekų (pagal kodus: 17 06 05 statybinės medžiagos, turinčios asbesto, 17 06 01 izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto, ir pelenai 10 01 01) šalinimo aikštelė.
  5. Žemės sklypo dalis, kuriai nustatytas naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos                   (0,6247 ha)), turi būti apželdinta.
  6. Nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privalomas) ir (ar) žemės sklypo savininko (valdytojo) sutikimą ar susitarimą statyti statinius, inžinerinius įrenginius ar susisiekimo komunikacijas ir pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.
  7. Ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pastatai, inžineriniai įrenginiai ir susisiekimo komunikacijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti, įregistruoti VĮ Registrų centre.
  8. Žemės sklypą nuomininkas privalo naudoti ir jame vykdyti veiklas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asbesto atliekų tvarkymą: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija, Darbo su asbestu nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 ir kiti aktualūs teisė aktai.
  9. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir neįvykdžius 1-8 punktuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius.
  10. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar įrenginiai pastatyti be leidimo arba pastatyti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nenumatyti pastatai, statiniai ar įrenginiai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.