Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Elektrėnų r. sav., Elektrėnų m., Sabališkių g. 1D (kadastro Nr. 7930/0002:423)

Aukciono numeris:4346
Kadastro numeris:7930/0002:423
Plotas:0,6273 ha
Adresas:
Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Sabališkių g. 1D
Nuomos terminas metais:60
Pradinė kaina:
2428.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2015-06-03 15:05
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties žemės sklypas, esantis Elektrėnų mieste.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2015-06-03 09:00.

Aukciono pradžia 2015-06 03 11:00.

Aukciono pabaiga 2015-06-03 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 525,66 EUR /1815,00 Lt (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 2428.01 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,3366 ha);

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,0763 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,1353 ha);

II. Kelių apsaugos zonos (plotas 0,3729 ha)

Nustatyti žemės servitutai

kiti servitutai (tarnaujantis), (plotas 0,053 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Nuomojamame sklype galima veikla pagal patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 010423000298). Aukciono laimėtojui būtų suteikiama teisė atlikti infrastruktūros pagerinimo bei kitus statybos darbus, savo nuožiūra rengti detaliojo plano korekcijas, gavus suteikiančios institucijos sutikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perleisti visas savo teises ir pareigas kitam asmeniui, ieškoti atskirų sklypų nuomininkų detaliajame plane  numatytai veiklai, gavus savivaldybės pritarimą atlyginamai perduoti jiems pagal aukciono sąlygas įgytą teisę su savivaldybe sudaryti atskirų žemės sklypų nuomos sutartis 60 metų laikotarpiui, 10 metų nuo nuomos sutarties sudarymo dienos nemokėti nuomos mokesčio, nuomos sutartyje numatant nuomininko (jo teisių perėmėjo) teisę išsipirkti nuomojamą sklypą jame pastatytiems statiniams eksploatuoti.

2. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nuomos sutarties sudarymo dienos, į savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą pervesti  141295 EUR  ir pagal įstatymus galiojančio dydžio PVM koncesininko patirtoms išlaidom atlyginti.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.