Miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalies pardavimo aukcionas Skuodo r. sav., Ylakių sen., Skliaustės k. (kadastro Nr. 7566/0002:43)

Aukciono numeris:65366
Kadastro numeris:7566/0002:43
Plotas:1,9700 ha sklypo dalis esanti 8,5500 ha žemės sklype
Adresas:
Skuodo r. sav., Ylakių sen., Skliaustės k.
Parduodamas išsimokėtinai:Ne
Pradinė kaina:
5112.80 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-11-29 15:00
Pabaigos statusas:
Derinamas sutarties projektas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Aukciono būdu parduodama miškų ūkio paskirties  žemės sklypo 1,9700 ha ploto dalis 8,5500 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklype, esančio Skuodo r. sav.

Naudojimosi tvarka žemės sklype nėra nustatyta. Bendrasavininkas yra fizinis asmuo.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Valstybinis miškų ūkio paskirties žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų  priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 1 priede. 

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-11-29 09:00.

Aukciono pradžia 2021-11-29 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-11-29  15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą sutikimą. Aukciono laimėtojas šį sutikimą turės pateikti iki notarinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

Didžiausia pasiūlyta kaina 5112.80 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

miškų ūkio

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 8,3700 ha)

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 0,1800 ha);

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,1800 ha);

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,1800 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

nėra

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.