Miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Šiaulių r. sav., Kairių sen., Žadžiūnų k. (kadastro Nr. 9180/0002:340)

Aukciono numeris:43655
Kadastro numeris:9180/0002:340
Plotas:5,1192 ha
Adresas:
Šiaulių r. sav., Kairių sen., Žadžiūnų k.
Parduodamas išsimokėtinai:Ne
Pradinė kaina:
11294.53 €
Pabaigos data ir laikas:
2019-09-12 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Šiaulių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2019-09-12 09:00.

Aukciono pradžia 2019-09-12 11:00.

Aukciono pabaiga 2019-09-12 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Pradinė kaina 11294.53 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

miškų ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas

ūkinių miškų sklypai

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XXVI. Miško naudojimo apribojimai (plotas 5,1192 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Žemės sklypui (kadastro Nr. 9180/0002:340) taikomi miško kirtimo apribojimai pagal Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.D1-79, 1 priedą, neprojektuojant ir nevykdant pagrindinių miško kirtimų 100 metrų spinduliu zonoje aplink vapsvaėdžio lizdavietę.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis