Miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Birbiliškės k. (kadastro Nr. 3218/0005:7)

Aukciono numeris:34924
Kadastro numeris:3218/0005:7
Plotas:3,5000 ha
Adresas:
Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Birbiliškės k.
Parduodamas išsimokėtinai:Ne
Pradinė kaina:
11567.20 €
Pabaigos data ir laikas:
2018-12-11 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Mažeikių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2018-12-11 09:00.

Aukciono pradžia 2018-12-11 11:00.

Aukciono pabaiga 2018-12-11 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Valstybinis miškų ūkio paskirties žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų  priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 1 priede. 

Pradinė kaina 11567.20 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

miškų ūkio

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XXVI. Miško naudojimo apribojimai (plotas 3,02 ha);

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (plotas 0,02 ha);

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (plotas 1,45 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

nėra

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis