DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMO

Informuojame, kad nuo 2024 m. kovo mėn. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras nebevykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų, kadangi Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimus, šią funkciją valstybė delegavo vykdyti kitam subjektui.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 15 punktu, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus nuo 2024 m. sausio 2 d. pavesta vykdyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Kitos paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Ukmergės g. 54 (kadastro Nr. 2901/0002:183)

Aukciono numeris:97602
Kadastro numeris:2901/0002:183
Plotas:3,7242 ha
Adresas:
Šiaulių m. sav., Šiauliai, Ukmergės g. 54
Parduodamas išsimokėtinai:Taip
Pradinė kaina:
528361.75 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-09-22 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Šiaulių m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-09-22 09:00.

Aukciono pradžia 2023-09-22  11:00.

Aukciono pabaiga 2023-09-22 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Už žemės sklypą galima atsiskaityti iš karto (iki pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos) arba išsimokėtinai (ne vėliau kaip per 15 metų ir ne mažiau kaip 20 procentų nustatytos žemės kainos sumokėti iš karto). Perkant išsimokėtinai, privalomos sumokėti iš karto žemės kainos dalies ir pradinio įnašo skirtumas, žemės sklypo plano ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimo išlaidos (175,00 Eur), žemės sklypo detaliojo plano ar žemės valdos projekto parengimo išlaidos (600,00 Eur), aukciono organizavimo išlaidos (496,00 Eur) ir žemės sklypo vertės nustatymo išlaidos (90,75 Eur) turi būti sumokėtos iki valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Perkant išsimokėtinai už įsiskolinimo likutį aukciono laimėtojas moka 5 procentus metinių palūkanų.

Asmenims, turintiems įsiskolinimų, dėl kurių valstybinės žemės sklypai išsimokėtinai negali būti parduodami pagal valstybinės žemės įsigijimą reglamentuojančius teisės aktus, valstybinės žemės sklypas nebus parduodamas išsimokėtinai.

Pradinė kaina 528361.75 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorija, kurioje taikoma SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (0,1002 ha);

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 0,1103 ha)

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 3,7242 ha);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,0214 ha);

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 0,1002 ha);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0992 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0651 ha);

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 3,7242 ha);

Radiolokatorių apsaugos zonos (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 3,7242 ha);

Teritorijos, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai (X skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 3,7242 ha)

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0271 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0026 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0992 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0291 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Rengiant pastato techninį projektą, privaloma suprojektuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pajungimą nuo įrengtų skirstomųjų geriamojo vandens tiekimo įvado ir nuotekų šalinimo tinklų išvado iki pastato savo sklype pagal išduotas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (valdytojų) ar naudotojų prisijungimo sąlygas.

2. Įgyvendinant pastato techninį projektą, privaloma prisijungti prie Savivaldybės inžinerinės infrastruktūros skirstomųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, suprojektuotų kaip nurodyta 1 punkte.

Susiję dokumentai

žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis