Kitos paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Anykščių r. sav., Kavarsko m., Šaltinio g. (kadastro Nr. 3432/0004:72)

Aukciono numeris:41045
Kadastro numeris:3432/0004:72
Plotas:0,3500 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Kavarsko m., Šaltinio g.
Parduodamas išsimokėtinai:Ne
Pradinė kaina:
4090.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2019-05-17 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2019-05-17 09:00.

Aukciono pradžia 2019-05-17 11:00.

Aukciono pabaiga 2019-05-17 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Didžiausia pasiūlyta kaina 4090.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

nėra

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Aukciono laimėtojas privalo:

1. Vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 25 d. rašte Nr. 1-SD-289 (6.22 E)   "Dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo ar nuomos" nurodytais:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo", sprendiniais;

1.2. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-721 "Dėl Žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav., Kavarsko m., Šaltinio g., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo", sprendiniais (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) projekto Nr.47397).

2. Sumokėti žemės sklypo kainą iki pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo. 

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis