Kitos paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A (kadastro Nr. 3403/0005:75)

Aukciono numeris:50307
Kadastro numeris:3403/0005:75
Plotas:3,4874 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A
Parduodamas išsimokėtinai:Ne

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-07-08 09:00.

Aukciono pradžia 2020-07-08 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-07-08 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Pradinė kaina 157869.71 €

Pradinio įnašo apmokėjimas

Norėdami dalyvauti aukcione, jūs turite prisijungti prie sistemos.

Prisijungti dabar

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,2296 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,0240 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,3674 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,1362 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0048 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0140 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0075 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0128 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0063 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0355 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0070 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2129 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma laikantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldos tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo", sprendiniais;

1.2. Žemės sklypo Vairuotojų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-247 "Dėl žemės sklypo Vairuotojų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio nustatymo", sprendiniais; 

2. Iki pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo turi būti apmokėta valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės į sklypą įregistravimo išlaidos, kurios sudaro 338,69 Eur (tris šimtus trisdešimt aštuonis Eur 39 euro ct).

3. Aukciono laimėtojas turi sumokėti žemės sklypo kainą iki pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.