Kitos paskirties žemės sklypo pardavimo aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A (kadastro Nr. 3403/0005:75)

Aukciono numeris:46208
Kadastro numeris:3403/0005:75
Plotas:3,4874 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A
Parduodamas išsimokėtinai:Ne
Pradinė kaina:
158862.17 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-02-14 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu parduodamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-02-14 09:00.

Aukciono pradžia 2020-02-14 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-02-14 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Pradinė kaina 158862.17 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,2296 ha);

IX. Dujotiekių apsaugos zonos (plotas 0,0240 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,3674 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,1362 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0048 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0140 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0075 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0128 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0063 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0355 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0070 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2129 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma laikantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldos tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo", sprendiniais;

1.2. Žemės sklypo Vairuotojų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-247 "Dėl žemės sklypo Vairuotojų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio nustatymo", sprendiniais; 

2. Iki pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo turi būti apmokėta valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės į sklypą įregistravimo išlaidos, kurios sudaro 338,69 Eur (tris šimtus trisdešimt aštuonis Eur 39 euro ct).

3. Aukciono laimėtojas turi sumokėti žemės sklypo kainą iki pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.