Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Varėnos r. sav., Varėnos m., Savanorių g. 52A (kadastro Nr. 3875/0002:252)

Aukciono numeris:97618
Kadastro numeris:3875/0002:252
Plotas:1,0414 ha
Adresas:
Varėnos r. sav., Varėnos m., Savanorių g. 52A
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
1025.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-09-25 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Varėnos mieste.

Informuojame, kad pradinis žemės sklypo nuomos mokesčio dydis yra pradinis metinis žemės nuomos mokestis.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-09-25 09:00.

Aukciono pradžia 2023-09-25 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-09-25 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT974040063610000933, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 1025.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorija, kurioje taikoma SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 1,0414 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0062 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos žemės sklypo nuomos sąlygos:

1. Investicijos į nuomojamą žemės sklypą per du metus nuo žemės sklypo nuomos sudarymo turi sudaryti ne mažiau nei 57 300 eurų;

2. Per tris metus nuo žemės sklypo nuomos sudarymo turi būti sukurta ne mažiau nei 11 darbo vietų, vykdant veiklą nuomojamame sklype;

3. Neįvykdžius šio sprendimo 1-2 punktuose nurodytų reikalavimų, Varėnos rajono savivaldybės teikimu žemės sklypo nuomos sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės;

4. Įgyvendinančiai institucijai dėl nepasiektų stebėsenos rodiklių sumažinus finansavimą projektui "Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui" (Nr. 07.1.1-CPVA-906-01-0012), nuomininkas apmoka savivaldybei pritaikytų sankcijų sumą.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.