Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Varėnos r. sav., Varėnos m., Melioratorių g. 2B (kadastro Nr. 3875/0002:228)

Aukciono numeris:46221
Kadastro numeris:3875/0002:228
Plotas:0,5450 ha
Adresas:
Varėnos r. sav., Varėnos m., Melioratorių g. 2B
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
374.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-02-14 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Varėnos mieste.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-02-14 09:00.

Aukciono pradžia 2020-02-14 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-02-14 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 497,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (į.k.188704927).

Pradinė kaina 374.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (plotas 0,545 ha);

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (plotas 0,017 ha);

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (plotas 0,0744 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,0243 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,0004 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomi apribojimai:

1. investicijos į nuomojamą sklypą per du metus turi sudaryti ne mažiau nei 200 000,00 Eur (du šimtai tūkstančių Eur 00 euro ct);

2. per artimiausius du metus Varėnos rajone turi būti sukurta ne mažiau nei 15 (penkiolika) darbo vietų;

3. neįvykdžius 1 ir 2 punktų reikalavimų, Varėnos rajono savivaldybės teikimu žemės sklypo nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.