Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Varėnos r. sav., Varėnos m., Aušros g. 17 (kadastro Nr. 3875/0002:396)

Aukciono numeris:47486
Kadastro numeris:3875/0002:396
Plotas:0,6715 ha
Adresas:
Varėnos r. sav., Varėnos m., Aušros g. 17
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
1062.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-04-15 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Varėnos mieste.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-04-15 09:00.

Aukciono pradžia 2020-04-15 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-04-15 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (į.k.188704927).

Pradinė kaina 1062.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos;

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,0040 ha);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,1010 ha);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,1760 ha);

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,6715 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0067 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomi apribojimai:

1. nuomininkas (aukciono laimėtojas) per 3 metus turi pastatyti viešbučių paskirties pastatą arba gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio) pastatą, kurio bent vienas aukštas būtų skirtas paslaugų veiklai vykdyti;

3. neįvykdžius 1 punkto reikalavimo, Varėnos rajono savivaldybės teikimu žemės sklypo nuomos sutartis nutraukiama prieš laiką.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.