Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Utenos r. sav., Utenos m., Žemdirbių g. 6 (kadastro Nr. 8270/0009:10)

Aukciono numeris:48701
Kadastro numeris:8270/0009:10
Plotas:0,4424 ha
Adresas:
Utenos r. sav., Utenos m., Žemdirbių g. 6
Nuomos terminas metais:90
Pradinė kaina:
254.04 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-05-27 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Utenos r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-05-27 09:00.

Aukciono pradžia 2020-05-27 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-05-27 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 254.04 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sąlygos:

1. Žemės sklypą nuomininkas privalės naudoti ir jame vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

2. Nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas bei parengti pastatų ar statinių techninio projekto dokumentaciją.

3. Pastatų, inžinerinių įrenginių ar susisiekimo komunikacijų statyba turi būti vykdoma nepažeidžiant Utenos miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-276 "Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" (2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-225 redakcija), sprendinių.

4. Nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privalomas) ir (ar) žemės sklypo savininko (valdytojo) sutikimą ar susitarimą statyti statinius, inžinerinius įrenginius ar susisiekimo komunikacijas. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

5. Nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

6. Ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pastatai, inžineriniai įrenginiai ir susisiekimo komunikacijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti, įregistruoti VĮ Registrų centre.

7. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir neįvykdžius 1-6 punktuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius.

8. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar įrenginiai pastatyti be leidimo arba pastatyti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nenumatyti pastatai, statiniai ar įrenginiai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.