Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Širvintų r. sav., Širvintos, Zibalų g. 28A (kadastro Nr. 8955/0005:218)

Aukciono numeris:95983
Kadastro numeris:8955/0005:218
Plotas:0,1590 ha
Adresas:
Širvintų r. sav., Širvintos, Zibalų g. 28A
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
170.14 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-08-22 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Širvintose.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-08-22  09:00.

Aukciono pradžia 2023-08-22 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-08-22 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 170.14 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,0443 ha);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0502 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0155 ha);

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0337 ha)

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0401 ha)

Nustatyti žemės servitutai

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,0165 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,0040 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,0105 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0055 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0326 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos sąlygos:

3.1. kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo
valstybinės žemės nuomos terminas – 20 metų.
3.2. kad žemės sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šiuose
teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytais reikalavimais bei sprendiniais:
3.2.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-117
patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano;
3.2.2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-169
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano;
3.2.3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-31
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
3.2.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-347
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
3.2.5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-205
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
Elektroninio dokumento nuoraša

1. Žemės sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytais reikalavimais bei sprendiniais:

1.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-117 patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano;

1.2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-169 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano;

1.3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-31 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-347 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-205 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.6. Širvintų rajono administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinto 5,1 ha teritorijos prie Zibalų – Kalnalaukio gatvių sankryžos Širvintų mieste detaliojo plano.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.