DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMO

Informuojame, kad nuo 2024 m. kovo mėn. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras nebevykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų, kadangi Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimus, šią funkciją valstybė delegavo vykdyti kitam subjektui.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 15 punktu, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus nuo 2024 m. sausio 2 d. pavesta vykdyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Širvintų r. sav., Širvintos, Kalnalaukio g. 2D (kadastro Nr. 8955/0005:108)

Aukciono numeris:91997
Kadastro numeris:8955/0005:108
Plotas:1,6720 ha
Adresas:
Širvintų r. sav., Širvintos, Kalnalaukio g. 2D
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
2217.06 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-05-26 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Širvintose.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-05-26  09:00.

Aukciono pradžia 2023-05-26 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-05-26 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 2217.06 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0607 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,0961 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,1050 ha)

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,0487 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0425 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0015 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0002 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0058 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0016 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0101 ha)

Nustatyti žemės servitutai

kiti servitutai (teisė tiesti centralizuotus inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir prižiūrėti S2) (tarnaujantis) (plotas 0,0296 ha);

kiti servitutai (teisė tiesti centralizuotus inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir prižiūrėti S1) (tarnaujantis) (plotas 0,1964 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos sąlygos:

3.1. kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo
valstybinės žemės nuomos terminas – 20 metų.
3.2. kad žemės sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šiuose
teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytais reikalavimais bei sprendiniais:
3.2.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-117
patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano;
3.2.2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-169
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano;
3.2.3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-31
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
3.2.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-347
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
3.2.5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-205
patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;
Elektroninio dokumento nuoraša

1. Nurodyto naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo valstybinės žemės nuomos terminas – 20 metų.

2. Žemės sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytais reikalavimais bei sprendiniais:

2.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-117 patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano;

2.2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-169 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano;

2.3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-31 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

2.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-347 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

2.5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-205 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

2.6. Širvintų rajono administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinto 5,1 ha teritorijos prie Zibalų – Kalnalaukio gatvių sankryžos Širvintų mieste detaliojo plano.“.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis