Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Šilalės r. sav., Šilalės m., Vytauto Didžiojo g. 27 (kadastro Nr. 8760/0003:148)

Aukciono numeris:63393
Kadastro numeris:8760/0003:148
Plotas:0,2826 ha
Adresas:
Šilalės r. sav., Šilalės m., Vytauto Didžiojo g. 27
Nuomos terminas metais:5
Pradinė kaina:
290.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-09-21 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Šilalės m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-09-21 09:00.

Aukciono pradžia 2021-09-21 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-09-21 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) ir 1225,00 Eur (detaliojo plano parengimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 290.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

nėra

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sąlygos:

1. Iki valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, nuomininkas (aukciono laimėtojas) sumoka 1225,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt penkis Eur) už žemės sklypo detaliojo plano ir kadastro duomenų bylos  parengimą ir 486,00 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis Eur) už aukciono organizavimo išlaidas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą.

2. Nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos).

3. Nuomininkas įsipareigoja per 8 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesius šalių raštišku susitarimu.

4. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai statybos užbaigimo aktą.

5. Nuomininkas nuomojamame žemės sklype įsipareigoja pastatyti daugiabutį  gyvenamąjį namą, įrengti: privažiavimus su šaligatviais, automobilių stovėjimo vietas su trinkelių danga ir šaligatviais iš betono trinkelių, teritorijos apšvietimą, vaikų žaidimo aikštelę, mažosios architektūros statinius - suolus, siukšliadėžes, dviračių stovus.

6. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vieną nurodytą 2 - 6 punktuose numatytą sąlygą, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius Sutartis gali būti nutraukta šiame punkte nustatytais pagrindais ir nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

7. Nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą arba pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutarčiai, naujai pastatytus statinius ar įrenginius nugriauna nuomininkas savo lėšomis per 1 (vienerius) metus nuo valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.