Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Šalčininkų r. sav., Šalčininkų m., Nepriklausomybės g. 38D (kadastro Nr. 8542/0001:478)

Aukciono numeris:46240
Kadastro numeris:8542/0001:478
Plotas:0,0949 ha
Adresas:
Šalčininkų r. sav., Šalčininkų m., Nepriklausomybės g. 38D
Nuomos terminas metais:60
Pradinė kaina:
50.63 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-02-17 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Šalčininkų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-02-17 09:00.

Aukciono pradžia 2020-02-17 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-02-17 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 497,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 50.63 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos;

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,0050 ha);

XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (plotas 0,0949 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,0136 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

1. Žemės sklypas išnuomojamas savitarnos automobilių plovyklos pastato statybai;

2. Nuomininkas žemės sklypą privalo naudoti ir jame vykdyti veiklas nepažeisdamas nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, laikydamasis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitų veiklos apribojimų;

3. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti statinių techninio projekto dokumentaciją;

4. Nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

5. Nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

6. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais ir neįvykdžius šiose papildomose sąlygose nurodytų 1-5 punktų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius;

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar įrenginiai pastatyti be leidimo arba pastatyti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nenumatyti pastatai, statiniai ar įrenginiai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.