Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Radviliškio r. sav., Šeduva (kadastro Nr. 7170/0002:664)

Aukciono numeris:64409
Kadastro numeris:7170/0002:664
Plotas:17,3441 ha
Adresas:
Radviliškio r. sav., Šeduva
Nuomos terminas metais:50
Pradinė kaina:
3523.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-10-22 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Šeduvoje.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-10-22 09:00.

Aukciono pradžia 2021-10-22 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-10-22 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 3523.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 17,3441 ha);

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 17,3441 ha)

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 17,3441 ha)

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 3,4748 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

1. Aukciono laimėtojui sudarius valstybinės žemės nuomos sutartį ir ją įregistravus Nekilnojamojo turto registre, ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuomininkas privalo pasirašyti Investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybiniame žemės sklype sutartį, kurios tipinė forma patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. T-329 "Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo, kuri pakeista Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-357 "Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos, patvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 sprendimu Nr. T-329 "Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo", 8.2. papunkčio pakeitimo".

2. Šalių pasirašyta Investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybiniame žemės sklype sutartis yra neatsiejama Valstybinės žemės nuomos sutarties dalis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.