Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Beržinių k. (kadastro Nr. 6530/0004:190)

Aukciono numeris:43453
Kadastro numeris:6530/0004:190
Plotas:14,7000 ha
Adresas:
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Beržinių k.
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
722.67 €
Pabaigos data ir laikas:
2019-09-05 15:05
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Pakruojo r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2019-09-05 09:00.

Aukciono pradžia 2019-09-05 11:00.

Aukciono pabaiga 2019-09-05 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 497,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 729.90 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

visuomeninės paskirties teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (plotas 7,592 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sąlygos:

1. nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos įrengti universalią autokroso, ralio kroso trasą, atitinkančią Lietuvos automobilių sporto federacijos keliamus reikalavimus. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

2. nuomininkas privalės vykdyti veiklas, susijusias su automobilių sportu bei automobilių sporto populiarinimu, pasitelkiant sportines, rekreacines veiklas; 

3. nuomininkas įsipareigoja organizuoti ir vykdyti renginius, susijusius su automobilių sportu, ne mažiau kaip du kartus per kiekvienus kalendorinius metus;

4. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir, neįvykdžius 1-3 papunkčiuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius;

5. nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, nuomininkas privalo sutvarkyti teritoriją.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.