Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Pagėgių sav., Pagėgių m., Pramonės g. 8 (kadastro Nr. 8837/0003:65)

Aukciono numeris:69653
Kadastro numeris:8837/0003:65
Plotas:4,0183 ha
Adresas:
Pagėgių sav., Pagėgių m., Pramonės g. 8
Nuomos terminas metais:5
Pradinė kaina:
2642.03 €
Pabaigos data ir laikas:
2022-03-18 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Pagėgių m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-03-18 09:00.

Aukciono pradžia 2022-03-18 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-03-18 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Iki valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, nuomininkas (aukciono laimėtojas) sumoka 3864,83 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi Eur 83 ct) už žemės sklypo detaliojo plano ir kadastro duomenų bylos parengimą ir 486 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis Eur) už aukciono organizavimo išlaidas į Pagėgių savivaldybės sąskaitą.

Pradinė kaina 2642.03 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,0656 ha);

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,0656 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 0,013 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 4,0183 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sutarties sąlygos:

1. Iki valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, nuomininkas (aukciono laimėtojas) sumoka 3864,83 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi Eur 83 ct) už žemės sklypo detaliojo plano ir kadastro duomenų bylos parengimą ir 486 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis Eur) už aukciono organizavimo išlaidas į Pagėgių savivaldybės sąskaitą.

2. Ne vėliau kaip per  24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo šio žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo, nuomininkas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą statyti šiame sklype ir ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo valstybinės žemės nuomos sutarties pasirašymo, pastatai ir statiniai ar įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.