Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtų r. sav., Molėtų m., Sakalo g. 3 (kadastro Nr. 6252/0005:202)

Aukciono numeris:23546
Kadastro numeris:6252/0005:202
Plotas:0,6547 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Sakalo g. 3
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
767.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2018-02-28 16:11
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas valstybinės kitos paskirties žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2018-02-28 09:00.

Aukciono pradžia 2018-02-28 11:00.

Aukciono pabaiga 2018-02-28 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte)

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 525,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 3107.67 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,0589 ha);

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (plotas 0,6547 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,1896 ha);

II. Kelių apsaugos zonos (plotas 0,0043 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,6547 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

1.Papildomos  sutarties sąlygos:

1.1. Žemės sklype galima tik turgaviečių veikla (prekyba maisto ir pramoninėmis prekėmis; ūkininkų turgus). Turi būti įrengta: atvira prekybos aikštelė, ne mažesnė kaip 150 kv. m., uždaros prekybos patalpos, ne mažesnės kaip 200 kv. m. ir vietos prekybai iš automobilių, ne mažiau kaip 100 kv. m. Automobilių parkavimo vietos turi būti įrengtos pagal STR reikalavimus, suformuotas įvažiavimas į sklypą iš Sakalo g. arba Paluokesos g.;

1.2. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 3 (tris) metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties įsigaliojimo užbaigti statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos užbaigimo akto ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, įrodančio atliktus statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus, kopijas;

1.3. Valstybinės žemės nuomos sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – (nuomos kaina metams) Eur. Užtikrinimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu (nuomininkas turi teisę pateikti draudimo bendrovės laidavimą, kurio galiojimo terminas yra vieneri metai nuo Valstybinės žemės nuomos sutarties įsigaliojimo, ir kasmet jį atnaujinti, kad visą valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo laikotarpį sutarties įvykdymas būtų užtikrintas galiojančiu draudimo bendrovės laidavimu);

1.3.1. Garantijos dalykas: bet koks nuomininko prievolių pagal valstybinės žemės nuomos sutartį pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Jei nuomininkas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo netinkamai, nuomotojas pareikalauja sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal šios Valstybinės žemės nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą, nuomotojas raštu įspėja nuomininką, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;

1.3.2. Deramai įformintas draudimo bendrovės laidavimas bei visi jį lydintys dokumentai (originalai) perduodami nuomotojui ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai šalys (šalių atstovai) pasirašo Valstybinės žemės nuomos sutartį. Nuomininkui nustatytu laiku nepateikus draudimo bendrovės laidavimo, laikoma, kad nuomininkas atsisakė sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį;

1.4. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus pagal institucijų išduotas technines sąlygas ir parengtus techninius projektus.

1.5. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas - kasmet iki lapkričio 15 d.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.