Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtų r. sav., Molėtai, Melioratorių g. 8D (kadastro Nr. 6252/0007:85)

Aukciono numeris:98796
Kadastro numeris:6252/0007:85
Plotas:0,4921 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Melioratorių g. 8D
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
602.98 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-10-26 15:05
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-10-26 09:00.

Aukciono pradžia 2023-10-26 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-10-26 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT974040063610000933, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 605.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorija, kurioje taikoma SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0388 ha);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,4921 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,4921);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0106);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,4921 ha)

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0082);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0080)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0268 ha);

servitutas - teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0041 ha);

servitutas - teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0212 ha);

servitutas - teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0427 ha);

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - aukštų ir vidutiniškai
aukštų technologijų diegimo - veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui
reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra;
2. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties
pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių,
nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;
3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo
užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą;
4. Nuomininkas privalo per 2 (dvejus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre sukurti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) darbo vietų

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų diegimo - veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra;

2. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą;

4. Nuomininkas privalo per 2 (dvejus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) darbo vietų;

5. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus ir prijungti juos prie Molėtų miesto magistralinių tinklų;

6. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-5 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 (penkis tūkstančius) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.