DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMO

Informuojame, kad nuo 2024 m. kovo mėn. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras nebevykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų, kadangi Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimus, šią funkciją valstybė delegavo vykdyti kitam subjektui.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 15 punktu, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus nuo 2024 m. sausio 2 d. pavesta vykdyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtų r. sav., Molėtai, Daubos g. 11 (kadastro Nr. 6252/0005:370)

Aukciono numeris:104081
Kadastro numeris:6252/0005:370
Plotas:0,1086 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Daubos g. 11
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
124.75 €
Pabaigos data ir laikas:
2024-02-22 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2024-02-22 09:00.

Aukciono pradžia 2024-02-22 11:00.

Aukciono pabaiga 2024-02-22 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT974040063610000933, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 124.75 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

nėra

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. Nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą, vadovaudamasis detaliuoju planu „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-18 įsakymu Nr. B6-160;

2. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti pastato statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 6 mėn., gavus Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) raštišką sutikimą. Tai yra esminė sutarties sąlyga;

3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo 100 proc. užbaigti gyvenamojo namo statybos darbus ir pateikti Administracijai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą dėl turto įregistravimo nuomininko vardu. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 12 mėn., gavus Administracijos raštišką sutikimą. Tai yra esminė sutarties sąlyga;

4. Nuomininkas gyvenamojo namo vandentiekio ir nuotekų tinklus pagal pasirengtą techninį projektą privalo prijungti prie Molėtų miesto magistralinių tinklų. Tai yra esminė sutarties sąlyga;

5. Nuomininkas per 6 (šešis) mėnesius nuo gyvenamojo namo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo deklaruoti nuomininko gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje ir pateikti Administracijai pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Tai yra esminė sutarties sąlyga;

6. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1. - 5. papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius, sutartis bus nutraukta. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių. Tai yra esminė sutarties sąlyga;

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis. Nuomininkui nesutvarkius sklypo, tai padaro Administracija ir pateikia Nuomininkui sąskaitą patirtų išlaidų apmokėjimui.

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - aukštų ir vidutiniškai
aukštų technologijų diegimo - veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui
reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra;
2. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties
pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių,
nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;
3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo
užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą;
4. Nuomininkas privalo per 2 (dvejus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre sukurti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) darbo vietų

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis