Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtai, Liepų g. 27 (kadastro Nr. 6252/0007:136)

Aukciono numeris:55577
Kadastro numeris:6252/0007:136
Plotas:0,4395 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 27
Nuomos terminas metais:50
Pradinė kaina:
257.96 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-03-01 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-03-01 09:00.

Aukciono pradžia 2021-03-01 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-03-01 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 257.96 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,0003 ha);

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,4395 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0895 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos). 

2. Nuomininkas įsipareigoja per 8  mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai statybos užbaigimo aktą, patvirtinantį, kad statybos darbai atlikti pagal statinio projekto sprendinius;

4. Nuomininkas nuomojamame žemės sklype įsipareigoja pastatyti ne mažiau kaip 14 butų (su atskiromis, kiekvienam butui priskirtomis rūsio patalpomis, ne mažesnėmis kaip 6 kv. m ploto) daugiabutį gyvenamąjį pastatą, įrengti: asfaltbetonio privažiavimą su šaligatviu prie sklypų nuo Liepų gatvės, automobilių parkavimo vietas su asfaltbetonio danga ir šaligatviais iš betono trinkelių, teritorijos apšvietimą, vaikų žaidimo aikštelę, mažosios architektūros statinius - suolus, šiukšliadėžes, dviračių stovus.

5. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus ir prijungti juos prie Molėtų miesto magistralinių tinklų;

6. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-5 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 20000 (dvidešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.