Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Lazdijų r. sav., Jukneliškės k., Dvaro g. 18 (kadastro Nr. 5903/0001:392)

Aukciono numeris:43917
Kadastro numeris:5903/0001:392
Plotas:3,1235 ha
Adresas:
Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Jukneliškės k., Dvaro g. 18
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
454.37 €
Pabaigos data ir laikas:
2019-09-30 15:05
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Lazdijų r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2019-09-30 09:00.

Aukciono pradžia 2019-09-30 11:00.

Aukciono pabaiga 2019-09-30 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte)

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 497,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 593.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (plotas 3,1235 ha);

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,0620 ha);

II. Kelių apsaugos zonos (plotas 0,1909 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0620 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Papildomos  sutarties sąlygos:

1.1. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 3 (trejus) metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties įsigaliojimo užbaigti statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus ir pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos užbaigimo akto ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, įrodančio atliktus statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus, kopijas;

1.2. Valstybinės žemės nuomos sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – 1160,00 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt Eur 00 euro ct). Užtikrinimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu (nuomininkas turi teisę pateikti draudimo bendrovės laidavimą, kurio galiojimo terminas yra vieneri metai nuo Valstybinės žemės nuomos sutarties įsigaliojimo, ir kasmet atnaujinti, kad visą valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo laikotarpį sutarties įvykdymas būtų užtikrintas galiojančiu draudimo bendrovės laidavimu);

1.2.1. Laidavimo dalykas: bet koks nuomininko prievolių pagal valstybinės žemės nuomos sutartį pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Jei nuomininkas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo netinkamai, nuomotojas pareikalauja sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal šios Valstybinės žemės nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą, nuomotojas raštu įspėja nuomininką, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;

1.2.2. Deramai įformintas draudimo bendrovės laidavimas bei visi jį lydintys dokumentai (originalai) perduodami nuomotojui ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai šalys (šalių atstovai) pasirašo Valstybinės žemės nuomos sutartį. Nuomininkui nustatytu laiku nepateikus draudimo bendrovės laidavimo, laikoma, kad nuomininkas atsisakė sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį;

1.3. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus.

2. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas - kasmet iki lapkričio 15 d.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.