Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Aukštupėnų k., Marių g. 9A (kadastro Nr. 5707/0016:149)

Aukciono numeris:87269
Kadastro numeris:5707/0016:149
Plotas:2,0597 ha
Adresas:
Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Aukštupėnų k. Marių g. 9A
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
876.48 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-01-27 15:05
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties žemės sklypas, esantis Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k. viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio bei viešojo naudojimo poilsio objektams - poilsio ir (ar) svečių namams įrengti. 

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-01-27 09:00.

Aukciono pradžia 2023-01-27 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-01-27 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT977044060007678909, gavėjas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (įmonės kodas 306205513).

Didžiausia pasiūlyta kaina 880.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 2,0597 ha)

Nustatyti žemės servitutai

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,1254 ha);

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis) (plotas 0,1038 ha);

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis) (plotas 0,1590 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. Nuomininkas įsipareigoja per 36 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos įrengti ne mažiau kaip 50 apgyvendinimo vietų poilsio ir (ar) svečių namų paslaugoms teikti arba investuoti ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų į jų įrengimą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

2. Nuomininkas įsipareigoja organizuoti ir vykdyti poilsio ir (ar) svečių namų paslaugas pagal Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 4-86 "Dėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo";

 3. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir, neįvykdžius 1-2 papunkčiuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius;

4. Nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, nuomininkas privalo sutvarkyti teritoriją. 

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.