Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Kelmės r. sav., Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3 (kadastro Nr. 5472/0003:59)

Aukciono numeris:21147
Kadastro numeris:5472/0003:59
Plotas:1,7096 ha
Adresas:
Kelmės r. sav., Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
614.67 €
Pabaigos data ir laikas:
2017-12-08 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Kelmės r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2017-12-08 09:00.

Aukciono pradžia 2017-12-08 11:00.

Aukciono pabaiga 2017-12-08 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 525,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 614.67 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (plotas 1,7096 ha);

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai (1,7096 ha);

XXXIII. Rekreacinės teritorijos (plotas 1,7096 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 1,0498 ha) 

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 1,7096 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 1,7096 ha);

kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis) (plotas 1,7096 ha);

kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 1,7096 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

1. žemės sklype galima motelių, poilsio namų, kempingų ir kitų apgyvendinimo objektų statyba;

2. nuomotojas privalo ne ilgiau kaip per 3 (trejus) metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties užbaigti statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus ir pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos užbaigimo akto ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, įrodančio atliktus statinių statybos ir įrenginių montavimo darbus, kopijas;

3. neįvykdžius 2 punkte numatytų reikalavimų, nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis