Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Jurbarko r. sav., Jurbarko m., P. Paulaičio g. 17A (kadastro Nr. 9420/0001:277)

Aukciono numeris:25186
Kadastro numeris:9420/0001:277
Plotas:2,3400 ha
Adresas:
Jurbarko r. sav., Jurbarko m., P. Paulaičio g. 17A
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
132.88 €
Pabaigos data ir laikas:
2018-04-18 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Jurbarko m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2018-04-18 09:00.

Aukciono pradžia 2018-04-18 11:00.

Aukciono pabaiga 2018-04-18 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 498,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 132.88 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos;

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,0351 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,0568 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Ūkinei komercinei veiklai (gamyklai statyti).

Papildomos žemės sklypo nuomos sąlygos:

1.1. Nuomininkas privalo laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

1.2. Nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų ir statinių techninio projekto dokumentaciją;

1.3. Nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą statyti pastatus, statinius ar įrenginius. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

1.4. Nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

1.5. ne vėliau kaip po 48 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pastatai ir statiniai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre;

1.6. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir neįvykdžius 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius;

1.7. nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar įrenginiai pastatyti be leidimo arba pastatyti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nenumatyti pastatai, statiniai ar įrenginiai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis. Kai nuomininkas to nepadaro savo lėšomis, tai padaro nuomotojas arba tie pastatai, statiniai bei įrenginiai pereina nuomotojui nuosavybės teise, jeigu jie atitinka teritorijų planavimo dokumentų nustatytus reikalavimus, ir įteisinami įstatymų nustatyta tvarka;

1.8. Nuomininkas žemės nuomos sutartį kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus;

1.9. žemės nuomos sutartis nutraukiama, nepradėjus investicijų per 2 metus nuo sutarties pasirašymo dienos.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis