Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Jonavos r. sav., Upninkų sen., Rizgonių k. 1 (kadastro Nr. 4635/0004:80)

Aukciono numeris:54554
Kadastro numeris:4635/0004:80
Plotas:53,7690 ha
Adresas:
Jonavos r. sav., Upninkų sen., Rizgonių k. 1
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
3629.91 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-01-29 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atkreipiame dėmesį, kad gavus patikslintus dokumentus, buvo pakeistas pradinis metinis nuomos mokesčio dydis ir nuomos aukciono data. Aukcionas vyks 2021-01-29.

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Jonavos m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-01-29 09:00.

Aukciono pradžia 2021-01-29 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-01-29 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 3629.91 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,3477 ha)

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 0,4504 ha);

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,4504 ha);

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 1,8254 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,2128 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,3957 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos sąlygos:

1. nuomininkas turi turėti automobilių sporto renginių vykdymo patirtį ir pateikti tai patvirtinančią Lietuvos automobilių sporto federacijos rekomendaciją;

2. nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos parengti ir su Jonavos rajono savivaldybės administracija suderinti universalaus automobilių sportui skirto komplekso projektinę dokumentaciją, kurioje būtų numatyta įrengti:

1.2.1. vaikams skirtą pramogų ir vairavimo mokymo zoną (saugaus eismo miestelį) ir elektromobilių lenktynių trasą;

1.2.2. profesionalią traukos lenktynių trasą pagal Tarptautinės automobilių federacijos rekomendacijas;

1.2.3. šonaslydžio trasą;

1.2.4.  ne mažiau kaip trijų kilometrų žiedinę trasą, pagal Tarptautinės automobilių federacijos rekomendacijas;

1.2.5. žiūrovams ir dalyviams skirtą infrastruktūrą;

1.3. nuomininkas įsipareigoja (numatyti terminai gali būti pratęsti, nuomininkui pateikus su Jonavos rajono savivaldybės administracija suderintus įrodymus, kad įsipareigojimai negalėjo būti laiku įvykdyti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių):

1.3.1. vaikams skirtą pramogų ir vairavimo mokymo zoną (saugaus eismo miestelį) ir elektromobilių lenktynių trasą įrengti per 48 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos;

1.3.2. žiūrovams bei dalyviams skirtą infrastruktūrą ir bent vieną iš 1.2.1. - 1.2.4. punktuose numatytų objektų įrengti per 60  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos;

1.3.3. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu siekti įgyvendinti visą 1.2. punkte numatytą projektą.

1.4. nuomininkas įsipareigoja vykdyti veiklas, susijusias su automobilių sportu bei automobilių sporto populiarinimu, pasitelkiant sportines, rekreacines veiklas.

1.5. nuomininkas įsipareigoja sudaryti sąlygas savivaldybės institucijoms nuomojamoje teritorijoje organizuoti vaikų saugaus eismo renginius, nuomininko lėšomis organizuoti vaikų lenktynių čempionatą, saugaus ir ekstremalaus vairavimo mokymus ir vykdyti ne mažiau kaip du kitus renginius, susijusius su automobilių sportu per kiekvienus kalendorinius metus.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.