Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių sen., Burbiškio k., Slėnio g. 6 (kadastro Nr. 3416/0001:447)

Aukciono numeris:47219
Kadastro numeris:3416/0001:447
Plotas:0,4612 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Burbiškio k., Slėnio g. 6
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
93.48 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-04-08 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-04-08 09:00.

Aukciono pradžia 2020-04-08 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-04-08 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 93.48 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,4612 ha);

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis) (plotas 0,4612 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Aukciono laimėtojas privalo:

1. Vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 4 d. rašte Nr.1-SD-3966 (6.22 E) "Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos" nurodytais:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo", sprendiniais;

1.2. Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu 1292 "Dėl Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo", sprendiniais; 

1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.D1-699 "Dėl Anykščių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo" patvirtintu Anykščių regioninio parko teritorijos tvarkymo plano sprendiniais;

1.4. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.38FPĮ-28-(14.38.124) "Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo", sprendiniais (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) projekto Nr. 50352).

2. aukciono organizavimo išlaidos turi būti sumokėtos iki nuomos sutarties pasirašymo;

3. statyba turi būti pradėta per 5 metus nuo nuomos sutarties pasirašymo.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.