Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., Stadiono g. 3A (kadastro Nr. 3403/0010:122)

Aukciono numeris:49028
Kadastro numeris:3403/0010:122
Plotas:0,1961 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., Stadiono g. 3A
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
165.73 €
Pabaigos data ir laikas:
2020-06-11 15:46
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2020-06-11 09:00.

Aukciono pradžia 2020-06-11 11:00.

Aukciono pabaiga 2020-06-11 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 650.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0141 ha);

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis) (plotas 0,1961 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0882 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0882 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,0072 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Aukciono laimėtojas privalo:

1. Vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 14 d. rašte Nr.1-SD-436(6.12 E) "Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos" nurodytais:

1.1. Anykščių miesto bendrojo plano, patvirtinto 2010 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-142 "Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo", sprendiniais;

1.2. Anykščių regioninio parko teritorijos tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-699 "Dėl Anykščių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo", sprendiniais;

1.3. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr.1-AĮ-358 "Dėl žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav., Anykščių m., Stadiono g., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo", sprendiniais (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) projekto Nr. 51632);

1.4. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje išdėstytais architektūros kokybės kriterijais. 

2. aukciono organizavimo išlaidos turi būti sumokėtos iki nuomos sutarties pasirašymo;

3. statyba turi būti pradėta per 5 metus nuo nuomos sutarties pasirašymo.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.