Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Akmenės r. sav., Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 28 (kadastro Nr. 3233/0007:275)

Aukciono numeris:84462
Kadastro numeris:3233/0007:275
Plotas:0,2283 ha
Adresas:
Akmenės r. sav., Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 28
Nuomos terminas metais:50
Pradinė kaina:
160.88 €
Pabaigos data ir laikas:
2022-11-28 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Naujojoje Akmenėje.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-11-28 09:00.

Aukciono pradžia 2022-11-28 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-11-28 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 160.88 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0277 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas -  teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0292 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0292 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sąlygos:

1. Žemės sklypo nuomininkas (aukciono laimėtojas) ne vėliau kaip per vienerius metus nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo turi gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos pabaiga fiksuojama įregistravus statinius Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo nuomininkas (aukciono laimėtojas) apie statybą leidžiančio dokumento gavimą ir įregistruotus statinius turi informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyrių ir Akmenės rajono savivaldybės administraciją.

2. Šias papildomas nuomos sąlygas kontroliuoja Akmenės rajono savivaldybės administracija. Žemės sklypo nuomininkui (aukciono laimėtojui) neįvykdžius šių sąlygų bus sprendžiamas klausimas dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą nuomotojo reikalavimu.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.