Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A (kadastro Nr. 3403/0005:75)

Aukciono numeris:22390
Kadastro numeris:3403/0005:75
Plotas:3,4874 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., Vairuotojų g. 5A
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
1633.81 €
Pabaigos data ir laikas:
2018-01-17 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: aukcionai@vzf.lt

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2018-01-17 09:00.

Aukciono pradžia 2018-01-17 11:00.

Aukciono pabaiga 2018-01-17 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 525,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) ir valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės į sklypą įregistravimo išlaidas  - 338,69 Eur į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 1633.81 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,2296 ha);

IX. Dujotiekių apsaugos zonos (plotas 0,0240 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,3674 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,1362 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0048 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0140 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2170 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0075 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0128 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0063 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0355 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0070 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0060 ha);

statinių servitutas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,3966 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,2129 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma laikantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų:

1. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr.TS-142 "Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" patvirtinto Anykščių miesto bendrojo plano sprendiniais;

2. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr.1-TS-247 "Dėl žemės sklypo Vairuotojų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio nustatymo" patvirtinto detaliojo plano sprendiniais.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis